Çerez Politikası

Kişisel verilerin korunması İpsizcambaz Elektronik ve Bilişim Hizmetleri San. Tic. A.Ş. (“İpsizcambaz”) için önemli bir konudur. İpsizcambaz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uyum sağlanması için KVK Kanunu’nun öngördüğü ilkeleri benimsemekte, kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Bu kapsamda düzenlenen Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“İlgili Kişi”) erişimine sunulmaktadır.  

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası, İpsizcambaz’ın;
Kişisel verileri toplama yöntemlerini ve hukuki sebeplerini,Hangi kişi gruplarının kişisel verilerinin işlendiğini,Bu kişi gruplarına ilişkin olarak hangi kategoride kişisel veri işlendiğini (Veri Kategorileri) ve örnek veri türleri, Bu kişisel verilerin hangi iş süreçlerinde ve hangi amaçlarla kullanıldığını,
Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan teknik ve idari tedbirleri,Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini,Kişisel verileri saklama sürelerini,
İlgili Kişiler’in kişisel verileri üzerindeki haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceklerini,İlgili Kişiler’in elektronik ticari ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerini nasıl değiştirebileceklerini, Resmi makamlarla kişisel veri paylaşımını açıklamaktadır.

İpsizcambaz kişisel verileri Websiteleri, Websitelerinin mobil uygulamaları, sosyal medya hesapları, çerezler, çağrı merkezi, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak, KVK Kanunu’nunda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

Bazı sayfalarımızda, internet sayfası akışımızı analiz etmemize, hizmetlerimizi kişiselleştirme, oturum tanımlama, içerik ve reklamlarımızın tanıtım etkinliğini ölçmemize ve güvenliğimizi geliştirmemize yardımcı olması amacıyla "çerezler" sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar kullanmaktayız. Bu uygulama size ve kullandığınız cihazlara ilişkin veri tutmamakta ve kayıt almamaktadır. Teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirsiniz.

İpsizcambaz.com gerektiğinde sistemle ilgili sorunların tespiti ve sorunların hızlı bir şekilde çözümü için kanunlar çerçevesinde  IP adreslerini tespit etmekte ve kullanmaktadır.IP adresleri kullanıcıları tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanabilir. 

Aşağıda İpsizcambaz  tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

 

Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri 

1-Müşteri/Üye, Misafir Müşteri/Üye

Kimlik Bilgisi, Lokasyon Bilgisi, İletişim Bilgisi, Finansal Bilgi, Müşteri/ÜyeBilgisi, Müşteri/Üye İşlem Bilgisi, Risk Yönetimi Bilgisi, İşlem Güvenliği Bilgisi, Pazarlama Bilgisi, İşitsel Veri, Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi, Pazarlama Bilgisi, Talep/Şikayet/Memnuniyet Yönetimi Bilgisi v.b.

2-Çevrimiçi Ziyaretçi
İşlem Güvenliği Bilgisi, Hukuki İşlem Bilgisi/Risk Yönetimi Bilgisi, Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi v.b.

3-Satın Alınan Ürünün Adına Teslim Edileceği Kişi

Kimlik Bilgisi, Lokasyon Bilgisi, İletişim Bilgisi, Finansal Bilgi v.b.

4-Satıcı/Tedarikçi/Satıcı Adayı/Satıcı veya Tedarikçi Çalışanı veya Yetkilisi

Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Finansal Bilgi, Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi,Özel Nitelikli Kişisel Veri/Hukuki İşlem Bilgisi, Görsel Bilgi v.b.

Kişisel Verilerin Hangi İş Süreçlerinde ve Hangi Amaçlarla Kullanıldığı 

Kişisel veriler, İpsizcambaz tarafından işletilen e-ticaret platformlarının;

Çevrimiçi ziyaretçi verilerinin ilgili mevzuat uyarınca işlenmesi, Bu platformlardan “misafir” sıfatıyla alışveriş yapılabilmesi, Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi,  Platformlar üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve bununla ilgili bilgilendirme yapılması, Müşteri ile kurulan Üyelik Sözleşmesinin ifası amacıyla, ticari elektronik ileti onayı mevcut müşteriler açısından; Müşteri/Üye tercih, beğeni ve ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve Müşteri/Üye’ye özel tanıtım, fırsat ve fayda sağlanması, Sözleşme ilişkisi kapsamında, ticari elektronik ileti onayı mevcut müşteriler açısından; doğrudan pazarlama, dijital pazarlama, yeniden pazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz yapılarak Müşteri/Üye’nin tercih ve beğenisi doğrultusunda uygulama, mal/ürün ve hizmetlerin tanıtımının ve pazarlamasının yapılması, Müşteri/Üye sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi,Ticari elektronik ileti iznine istinaden Müşteri/Üye ile iletişime geçilmesi, gerek platform gerek mobil uygulama üzerindeki Müşteri/Üye deneyiminin iyileştirilmesi, Müşteri/Üye memnuniyeti, sadakati ve bağlılığının yaratılması, İstatistiksel değerlendirmeler ve pazar araştırmaları yapılması, Kurumsal itibar yönetimi, medya iletişimi, İpsizcambaz ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi, Hukuki süreçler ve mevzuata uyum, Idari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması, Şirket içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerinin planlanması, Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi, 

İpsizcambaz’ın faaliyetlerinin İpsizcambaz prosedürleri ve KVK Kanunu kapsamında hazırlanan politikalarına uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası, İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması ve sayılı tüm bu süreçlere ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılmaktadır. 

 

 Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Alınan Tedbirler 

İpsizcambaz, kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. 

İpsizcambaz, kişisel verilere yetkisiz erişimi, hatalı kullanımı, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. İpsizcambaz kişisel verileri işlerken güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır. Buna ek olarak, web sitesi, mobil uygulama ve mobil sitesi aracılığıyla İpsizcambaz kişisel verilerinizi gönderirken, bu veriler SSL kullanılarak aktarılmaktadır. 

İpsizcambaz işlediği kişisel verilere hukuka aykırı erişimin engellenmesi, bu verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin muhafazasının sağlanmasına ilişkin olarak: Kişisel verilerin alındığı web sitesi veya mobil uygulamadaki tüm alanlar SSL ile korur,Web sitesi veya mobil uygulamadan toplanan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesi için, çalışanlarına yönelik erişim yetki ve kontrol matrisleri oluşturur ve uygulamaya alır, Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini sağlamak üzere; periyodik olarak sızma testleri yaptırır, sistemin yetkisiz erişimlere dayanıklılığını test eder, 

Birincil işleme amacı dışında kalan tüm ikincil veri işlemeler bakımından, Pseudonymization (takma adlı veri) yöntemini kullanır. Pseudonymous verinin ilgili kişinin tespit edilmesini olanaksız kılmasını sağlamak amacıyla da bu verinin yer aldığı sistemlerde şifreleme yöntemleri kullanır ve bu verilere daha sıkı bir erişim yetki ve kontrol politikası uygular, 

Kağıt ortamdaki kişisel verilerin mutlaka kilitli dolaplarda muhafaza edilmesini ve sadece yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlar.Hizmet alınan üçüncü taraflara ait çerezler aracılığıyla işlenen kişisel veriler, üyelik sona erdiği takdirde üçüncü taraflara ait sistemlerden silinmektedir. 

İpsizcambaz’ın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, İpsizcambaz tarafından işletilen platformlara veya İpsizcambaz sistemine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, İpsizcambaz bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır. 

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

İpsizcambaz kişisel verileri yalnızca işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır. Bu kapsamda işlenen Müşteri/Üye verileri ve satın alınan ürünün adına teslim edileceği kişi bilgisi, satıcı ve kargo şirketi ile paylaşılmakta ve bu verilere gerektiğinde hukuk büroları, araştırma şirketler, çağrı merkezi tarafından da erişilebilmektedir. Adına fatura tanzim edilecek kişi bilgisi faturanın ilgili kişiye gönderimi amacıyla kargo şirketi ile paylaşılmaktadır. 

Müşteri verileri ayrıca; müşterinin ticari elektronik ileti onayı doğrultusunda alışveriş tercih, beğeni ve alışkanlıkları doğrultusunda kendisine tanıtım, reklam yapılabilmesi, fayda ve fırsat sunulabilmesi amacıyla ticari elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcısı ile paylaşılmaktadır. 

Web sitesi veya mobil uygulama kullanım tercihleri ve gezinti geçmişi, segmentasyon yapılması ve Müşteri/Üye ile beğeni ve tercihleri doğrultusunda iletişime geçilmesi amacıyla, çerez (cookie) hizmeti alınan üçüncü taraflarla paylaşılmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen kişisel veri aktarımları, ilgili üçüncü tarafın sunduğu güvenli ortam ve kanallar aracılığıyla gerçekleşmektedir. Üçüncü taraflardan alınan hizmetin içeriği ve kapsamına bağlı olarak; Müşteri/Üye’nin kişisel verilerinin aktarımına gerek olmayan tüm hallerde Pseudonymous data (takma adlı veri) kullanılarak aktarım yapılmaktadır. 

Müşteri memnuniyetinin ve bağlılığının artırılması amacıyla, Müşteri/Üye’ye ait anonim veriler pazar araştırması yapacak şirketlerle paylaşılmaktadır. 

Raporlama ve istatistiki çalışmalar kapsamında Müşteri/Üye’ye ait veriler iş ortakları ile paylaşılmaktadır. 

Ticari elektronik ileti alma konusunda onay veren Müşteri/Üye’ye ilişkin olarak, Müşteri/Üye’nin beğeni ve tercihlerine daha uygun içerik hazırlanması, reklam, tanıtım, indirim yapılabilmesi amacıyla profilleme ve segmentasyon yapmaktadır. Ticari elektronik ileti onayı vermemiş olan Müşteri/Üye bakımından da profilleme ve segmentasyon yapılarak; Ürün iyileştirmesi yapılması (en çok satılan veya satılmayan ürün kategorilerinin belirlenmesi), Alışveriş tercihlerinin analiz edilmesi suretiyle modellemeler yapılarak belirli bir ürünü alma potansiyeli olan müşteri gruplarına yönelik kampanyalar düzenlenmesi ve sisteme yüklenmesi, Satış potansiyelinin artırılmasına yönelik aksiyonlar alınması gibi çalışmalar yapılmaktadır. 

Profilleme ve segmentasyon çalışmaları kapsamında Müşteri/Üye’nin kişisel verileri özellikle ad ve soyadı, cep telefonu, e-postası veya adres bilgisi doğrudan kullanılmamakta, bunun yerine kendilerine atanan Müşteri/Üye ID’leri ile işlem yapılmaktadır. Müşteri ID’si veya diğer bir ifade ile takma adlı veri kullanımı sayesinde Müşteri/Üye’nin kişisel verilerinin korunması sağlanmaktadır. Müşteri/Üye ID’leri İpsizcambaz içinde sadece ilgili kişi veya departmanların erişimine açıktır. Müşteri/Üye’ye atanan bu ID’ler İpsizcambaz tarafından sistem içinde şifreli olarak muhafaza edilmekte ve bu bölüme erişim yine sadece sınırlı kişilere tanınmaktadır. 

Yukarıda belirttiğimiz yurt içi ve yurt dışı aktarıma konu kişisel veriler, güvenliklerini sağlayacak teknik tedbirlerin yanısıra; hukuki ilişkinin karşı tarafının veri sorumlusu veya veri işleyen olması dikkate alınarak sözleşmelerimizde yer verilen KVK Kanunu uyumlu hükümler sayesinde hukuksal olarak da korunmaktadır. 

Kişisel Verileri Saklanma Süreleri ve Hakları

İpsizcambaz işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca KVK Kanunu ile uyumlu olarak muhafaza eder.

KVK Kanunu madde 11 uyarınca veri sahipleri olduğu haklar aşağıda sıralanmaktadır: 

  • ➢ Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
  • ➢ Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
  • ➢ Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
  • ➢ Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
  • ➢ Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
  • ➢ KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
  • ➢ (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
  • ➢ İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
  • ➢ Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; İpsizcambaz websitesi, mobil uygulaması ve mobil sitesi içindeki “Hesabım” bölümünden hesabınıza erişebilir ve gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri yapabilirsiniz. Ayrıca, İpsizcambaz tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesi veya mobil uygulamasında yer alan KVK Kanunu madde 13 uyarınca düzenlenen “Başvuru Formu”’nda belirtilen yöntemlerle başvurunuzu yapabilir ve haklarınızı kullanabilirsiniz. 

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından www.ipsizcambaz.com adresinde yer alan 6698 sayılı Kanun Kapsamında İpsizcambaz tarafından hazırlanan kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin politikada belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. İpsizcambaz, söz konusu talepleri otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır. İpsizcambaz’ın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.
İpsizcambaz  tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesi veya mobil uygulamasına üye olurken veya daha sonraki bir zamanda vermiş olduğunuz ticari elektronik ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerinizi dilediğiniz zaman “Hesabım” bölümüne erişerek değiştirebilir veya güncelleyebilirsiniz. 

Üyeliğin sona erdirilmesi, ticari elektronik ileti alma konusunda verdiğiniz onayın geri alınması anlamına gelmemektedir. Bu nedenle ayrıca verdiğiniz onayı geri almaya ilişkin tüm işlemleri tamamladığınızdan emin olunuz. 

Çerez yönetimi konusunda, Çerez (Cookie) Politikamızda belirtilen adımları takip edebilirsiniz. 

Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı 

İpsizcambaz, İpsizcambaz tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarına ve mobil aplikasyonlara yaptığınız ziyaret veya üyeliğe ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; İpsizcambaz’ın yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi ve benzeri ancak bununla sınırlı olmamak üzere İpsizcambaz’ın yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir. 

Çerez (Cookie) Nedir?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesiyle ilişkili sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir.Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler.

Çerez (Cookie) Kullanımı ve Yönetimi 

İpsizcambaz tarafında kullanılan çerezler, çerez çeşitleri, amaçları, saklama süreleri ve çerez yönetimi ile ilgili detaylı bilgi için Çerez (Cookie) Politikamızı inceleyebilirsiniz. İpsizcambaz olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan kişilerin gizliliğini korumak için çalışıyoruz.

Neden Çerezler Kullanılmaktadır?

Platform’un çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Üyelerinin, ürün sepetindeki ürünlerin ziyaretleri süresince kaybolmaması. Oturum açan üyelerin Platform’da farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.Platform’u analiz etmek ve Platform’un performansını arttırmak.Platform’un işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak.Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Şartları 

İpsizcambaz, web sitesi, mobil uygulaması veya mobil sitesi aracılığıyla işlediği kişisel verileri, KVK Kanunu madde 7, 17 ve Türk Ceza Kanunu madde 138 uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir. 

İpsizcambaz tarafından kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir. İpsizcambaz bunun için kullanıcı seviyesinde erişim yetki ve kontrol matrisi oluşturur ve uygulamaya alır. Veri tabanında silme işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri alır. 

İpsizcambaz tarafından kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir. 

İpsizcambaz tarafından kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir. 

İpsizcambaz, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırladığı Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası kapsamında silme, yok etme ve anonim hale getirmeye ilişkin yöntemleri ve aldığı teknik ve idari tedbirleri ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Bu Politika’da ayrıca Yönetmeliğin öngördüğü periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı 6 ay olarak belirlenmiştir. 

Gizlilik Politikasında Yapılacak Değişiklikler 

İpsizcambaz, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndaki değişikliklerden haberdar olmanız için, siz üyelerimize gerekli bilgilendirme yapılacaktır.